ÅRSMØDE 2020.

Fremhævet

Årsmøde 2020 – d. 2.-3. maj i Sønderjylland
I år vil der i forbindelse med den årlige generalforsamling være mulighed for en weekendudflugt til Den Gamle Grænsekro i Christiansfeldt.
Selve årsmødet vil blive afholdt søndag d. 3. maj kl. på kroen – tidspunktet kommer senere.
Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Konstatering af stemmeret.
 3. Formandens beretning.
 4. Kassererens beretning.
 5. Kontingent.
 6. Indkomne forslag og eventuelle lovforslag.
 7. Valg.
  8 Eventuelt.
  På valg i år er kasserer Jørgen Turking og bestyrelsesmedlem Mogens Helms Blach. Kun Jørgen Turking genopstiller.
  Bestyrelsesmedlem Torben Jørgensen ønsker desuden at træde ud af bestyrelsen. Rasmus Kjær og Troels Quist har erklæret sig villige til at indtræde i bestyrelsen, men medlemmerne er naturligvis velkomne til at opstille kandidater.
  Klubbens regnskab fra 2019 vil blive fremlagt til gennemsyn før mødet.
  Weekendudflugt
  Lørdag: ankomst eftermiddag efter fælles køretur til kaffe og kage. 3 retters italiensk inspireret
  aftensmåltid
  Søndag: Morgenbuffet og så generalforsamling derefter.
 • Pris: 775,00 kr pr. person (plus drikkevarer) i delt dobbeltværelse.
  Bindende tilmelding senest d. 1. april til Jørgen Turking (jtac@jtac.dk).
  Individuel afregning direkte til kroen inden afrejse.

DESVÆRRE måtte vi jo, som alle andre, aflyse/udsætte vores årsmøde tur pga. den om sig gribende Corona krise.