Årsmøde 2005

Tilbage til Billeder og beretninger

Dansk Lancia Registers Årsmøde (Generalforsamling)
Søndag d. 29. Maj.

I år afholdtes vort årsmøde på Vestsjællands bilmuseum i Sæby ved Tissø. Vi begyndte dagen med at mødes på P-pladsen overfor den østlige ende af Ledreborg Alle på vej 155.
Efter en smuk køretur gennem det midtsjællandske landskab ad snoede veje forbi spændende herregårde og flotte bakker nåede vi frem til den lille by Sæby syd for Tissø.

I Sæby ligger Vestsjællands bilmuseum, der er et stort nyindrettet museum med 135 biler, 108 knallerter og 17 motorcykler, så der er nok at se på. Vi giver os tid til at se på museet samt til at spise frokost. 17 medlemmer, flere med familie var mødt op og efter den hyggelige kønne køretur nåede vi museet ved Tissø.

Efter frokosten holdt vi generalforsamlingen der foregik i særdeles god ro og orden. Vernon blev takket for mange års trofast arbejde i bestyrelsen da han nu takkede af for at hellige sig arbejdet som formand for Alfa Klubbens Sjællands sektion. Som nyt best. medlem blev valgt Finn Christensen fra Munke Bjergby. Vi byder Finn velkommen….og glæder os til arbejdet fremover.